TOUCH

  • FOTOGRAPHY
  • ทัชคนหลังเลนส์
  • รับถ่ายภาพ
  • ในทุกๆ โอกาส
  • ในชีวิตคุณ

รับถ่ายภาพ ราคาไม่แพง

พรีเวดดิ้ง
5,000
ฟรีชุดเจ้าสาว 1 เจ้าบ่าว 1
ถ่ายไม่เกิน 4 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนภาพ
ให้ภาพทั้งหมดที่ถ่าย ภาพรีทัชพิเศษ 10 รูป
อัดภาพให้ขนาด 20x30 จำนวน 1 รูป
จองคิวถ่าย
ถ่ายพรีเวดดิ้ง
6,500
ฟรีชุดเจ้า 2 เจ้าบ่าว 2
ถ่ายไม่เกิน 4 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนภาพ
ให้ภาพทั้งหมดที่ถ่าย ภาพรีทัชพิเศษ 20 รูป
อัดภาพให้ขนาด 20x30 จำนวน 1 รูป
จองคิวถ่าย
ถ่ายพรีเวดดิ้ง
9,000
ฟรีชุดเจ้าสาว 1 เจ้าบ่าว 1
ถ่ายไม่เกิน 6 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนภาพ
ให้ภาพทั้งหมดที่ถ่าย ภาพรีทัชพิเศษ 30 รูป
อัดภาพให้ขนาด 20x30 จำนวน 1 รูป
จองคิวถ่าย
ถ่ายพรีเวดดิ้ง
12,000
ฟรีชุดเจ้าสาว 2 เจ้าบ่าว 2
ถ่ายไม่เกิน 8 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนภาพ
ให้ภาพทั้งหมดที่ถ่าย ภาพรีทัชพิเศษ 40 รูป
อัดภาพให้ขนาด 20x30 จำนวน 1 รูป พร้อมกรอบ
จองคิวถ่าย
ถ่ายรับปริญญา
3,000
นอกรอบเดี่ยว
ถ่ายไม่เกิน 5 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนภาพ
ให้ภาพทั้งหมดที่ถ่าย ปรับแสงสีทุกใบ
ส่งงานไม่เกิน 3 วัน
จองคิวถ่าย
ถ่ายรับปริญญา
5,000
นอกรอบกลุ่ม
ถ่ายไม่เกิน 5 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนภาพ
ให้ภาพทั้งหมดที่ถ่าย ปรับแสงสีทุกใบ
ส่งงานไม่เกิน 3 วัน
จองคิวถ่าย

Content is protected. Right-click function is disabled.