ปัจจุบันนี้มีคนหันมาถ่ายภาพกันมาขึ้น เพราะว่ากล้องถ่ายรูปเป็นอะไรที่คนเข้าถึงได้ง่าย มีราคาถูก โดยเฉพาะกล้องที่ติดมากับโทรศัพท์ในปัจจุบันก็มีคุณภาพที่สูงมากพออยู่แล้ว แต่ต่อให้เรามีกล่องที่เทพยังไง ถ้าเราถ่ายออกมาไม่ดี มันก็เป็นภาพธรรมดาๆ ภาพหนึ่ง แต่ถ้าคุณใส่เทคนิค จัดองค์ประกอบภาพให้มันสักหน่อย ปรับแสงปรับโหมดให้เหมาะกับสิ่งที่จะถ่าย ภาพภาพนั้นก็จะกลายเป็นภาพที่มีคุณค่าขึ้นมา


1.กฎสามส่วน
การจัดวางตำแหน่งหลักของภาพถ่าย เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดผลทางด้านแนวความคิด และความรู้สึกได้ การวางตำแหน่งที่เหมาะสมของจุดสนใจในภาพ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ และที่นิยมกันโดยทั่วไปคือ กฎสามส่วน

2.เส้นนำสายตา
การใช้เส้นนำสายตา เป็นการสร้างมิติให้กับภาพได้ดีวิธีหนึ่งเราสามารถใช้ ถนน ทางเดินของแม่น้ำลำธาร รั้ว หรือแม้แต่อะไรก็ได้ที่ดูแล้วเป็นเส้นนำสายตาผู้ชมเข้าไปสู่ในภาพการทำเช่นนี้จะทำให้ภาพถ่ายเกิดมิติ มีความลึก ยิ่งถ้าเราวางแนวเส้นสายตาให้ไปสูจุดสนใจในภาพได้ก็จะช่วยเสริมให้ภาพดูดีได้อีกทาง

3.การให้กรอบภาพ
การถ่ายภาพแบบใส่กรอบ เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆ ในการสร้างความน่าสนใจให้กับภาพถ่าย ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับนักถ่ายภาพการใส่กรอบให้ภาพการใส่กรอบให้ภาพถ่ายคือการใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบของภาพ มาสร้างเป็นกรอบให้กับภาพ เพื่อเป็นการลดช่องว่างของ และยังช่วยให้ภาพเกิดความน่าสนใจ ทำให้ภาพที่ถ่ายเกิดความกระชับ

4.ความสมดุล
ในการถ่ายภาพ..เราสามารถวางองค์ประกอบภาพให้เกิดความสมดุลได้ 2 แบบด้วยกัน คือ
1. สมดุลแบบสมมาตร (Symmetrical Balance) หมายถึง “ความสมดุลโดยองค์ประกอบภาพ” กล่าวคือ เป็นการจัดวางส่วนประกอบภาพที่มีลักษณะเหมือนๆ กัน รวมไปถึงมีสัดส่วน ขนาด น้ำหนัก ฯลฯ ทั้งด้านซ้ายและขวา ภาพลักษณะนี้จะดูเป็นทางการ สงบนิ่ง มีระเบียบแบบแผน

5.การถ่ายภาพซ้อน
 เทคนิคการถ่ายภาพซ้อน สิ่งเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดก็คือ มีเทคนิคการถ่ายภาพเก่าๆ หลายอย่าง ที่เริ่มห่างหายไป หรือมีผู้นำมาใช้น้อยลง อย่างเช่น เทคนิคการถ่ายภาพซ้อน แบบ Double Exposure หรือ Multiple Exposure น้อยคนนักที่จะถ่ายภาพซ้อนจากกล้องดิจิตอล โดยมากจะถ่ายภาพ 2 เฟรม แล้วนำไปตัดแปะด้วยโปรแกรมกันเสียมากกว่า ทั้งที่อันที่จริงแล้ว ในกล้องดิจิตอลนั้นก็มีฟังก์ชั่นที่สามารถถ่ายภาพซ้อนมาให้ในเมนูถ่าย ภาพอยู่แล้ว

6.ฉากหน้า
ฉากหน้า หมายถึง การจัดส่วนประกอบในภาพที่อยู่ด้านหน้าวัตถุหลักที่ถ่าย ซึ่งจะสามารถช่วยถ่วงน้ำหนักของภาพให้สมดุล ตัวอย่างเช่น การใช้ปี๊บถั่วงอกมาจัดวางด้านหน้าเพื่อสร้างสมดุลให้กับภาพที่มีคนล้างถั่วงอกอยู่ด้านหลัง เป็นต้น  ฉากหน้า คือสิ่งที่อยู่ใกล้คนดูมากที่สุดที่จะปรากฏในภาพ มันมีอิทธิพลต่อภาพอย่างยิ่งยวด ฉากหน้าที่ดี จะช่วยส่งเสริมให้ภาพดูแน่น มีชีวิตชีวา และช่วยให้ภาพดูมีเรื่องราวมากยิ่งขึ้น

7.ฉากหลัง
ฉากหลัง หมายถึง ส่วนประกอบในภาพที่อยู่ด้านหลังของวัตถุหลักที่ถ่าย เรื่องนี้ถือเป็นความละเอียดของช่างภาพก่อนถ่ายภาพทุกครั้ง เพราะฉากหลังที่ดีควรจะเสริมให้วัตถุหลักในภาพดูโดดเด่น น่าสนใจขึ้น เช่น ฉากหลังที่มีโทนสีเรียบ ฉากหลังที่มีคู่สีตรงข้ามกับสีของวัตถุหลัก หรืออาจจะเลือกฉากหลังที่มีเรื่องราวสอดคล้องอันจะส่งผลให้วัตถุหลักในภาพดูน่าสนใจมากขึ้น แต่ในทางตรงข้าม ถ้าเราเลือกฉากหลังที่ไม่ดี เช่น ฉากหลังที่มีรั้วผุพัง หรือฝาผนังที่มีสีเปรอะเปื้อนก็อาจส่งผลให้ภาพลดความสวยงามลงไปได้เช่นกัน