TOUCH

  • FOTOGRAPHY
  • ทัชคนหลังเลนส์
  • รับถ่ายภาพ
  • ในทุกๆ โอกาส
  • ในชีวิตคุณ

TouchFoto Blog

การจัดแสงสำหรับภาพถ่าย
January 7, 2021

1.แสงด้านหลัง โดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่จะไม่นิยมถ่ายภาพย้อนแสง เพราะกลัวแสงเข้ากล้อง หน้าดำ หรือหน้ามืด จริง ๆ แล้ว การถ่ายภาพย้อนแสง จัดว่าเป็นารถ่ายภาพที่สวยงามมีมิติมากที่สุด เพราะสามาร...

การจัดองค์ประกอบภาพถ่าย
January 7, 2021

ปัจจุบันนี้มีคนหันมาถ่ายภาพกันมาขึ้น เพราะว่ากล้องถ่ายรูปเป็นอะไรที่คนเข้าถึงได้ง่าย มีราคาถูก โดยเฉพาะกล้องที่ติดมากับโทรศัพท์ในปัจจุบันก็มีคุณภาพที่สูงมากพออยู่แล้ว แต่ต่อให้เรามีกล่องที่เท...

เรื่องของรูรับแสง
January 7, 2021

Aperture – รูรับแสง เรื่องของรูรับแสง เลนส์ที่รูรับแสงกว้าง แสงจะเข้าที่กล้องมาก ถ่ายภาพกลางคืนได้ดีครับ และที่สำคัญคือทำให้เกิดเอฟเฟคที่ชอบมากคือหน้าชัดหลังเบลอ ส่วนรูรับแสงแคบ คือตรงก...

Content is protected. Right-click function is disabled.